Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi, Üsküdar, İstanbul


İstanbul Üsküdar'da vapur iskelesinden dikine istikamette Üsküdar içlerine doğru Aziz Mahmud Efendi Sokak'ta bulunan ve 1589-1598 yıllarında yapılan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi ve Hüdayi Camii; pek çok İstanbullu tarafından sıkça ziyaret edilen İstanbul'un önemli kültür ve dini merkezlerinden birisidir.

1541 yılında Şereflikoçhisar’da doğan Aziz Mahmud Hüdâi Hazretleri, Anadolu’da yetişen büyük velilerden birisi ve aynı zamanda Celvetiye tarıkatının pirlerindendir. 1628 yılında İstanbul’da vefat eden Aziz Mahmud Hüdâi Hazretleri buraya gömülmüştür.


Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin Sultan I. Ahmed'in talebi üzerine yaptığı şu duası çok manalı olup türbeyi ziyaret edenler ve dua edenler için bütün ulema ve evliya tarafından, bu duanın kabul olduğunu ve bu yola mensup olanların denizde boğulmadıklarını ve pek çok kimsenin vefat günlerine yakın öleceklerini haber verdikleri bildirilmiştir.

"Yâ Rabbî! Kıyâmete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kerre türbemize gelip rûhumuza Fâtiha okuyanlar bizimdir... Bize mensub olanlar, denizde boğulmasınlar; âhir ömürlerinde fakirlik görmesinler; îmânlarını kurtarmadıkça ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın!.."

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin hayatı ve türbesi hakkında daha detaylı bilgiyi www.hudayivakfi.org adresinden bulabilirsiniz.

Adres: Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Aziz Mahmud Efendi Sk. Cami içi
No:1 Üsküdar-İSTANBUL
Tel: 0216 341 05 97 | 0216 342 02 06 | 0216 391 22 66

İstanbul ile ilgili ilginizi çekebilecek diğer sayfalarımız...